Početna Galerija Foto Trening: Unapređenje veština neophodnih za standardizaciju parnjačkog savetovanja i izgradnju savezništva sa isntitucijama brige i zaštite

Trening: Unapređenje veština neophodnih za standardizaciju parnjačkog savetovanja i izgradnju savezništva sa isntitucijama brige i zaštite

Trening Unapređenje veština neophodnih za standardizaciju parnjačkog savetovanja i izgradnju savezništva sa isntitucijama brige i zaštite održan je u okviru projekata „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ i „Razvoj i unapređenje usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji ima za cilj da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om (skr. PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV.

Na osnovu održanog treninga, procenjeno je da bi trebalo osmisliti kampanju podizanja svesti o postojanju predrasuda u zdravstvenom sektoru prema osobama obolelim od HIV-a. Usluge koje se pružaju kroz parnjačko savetovanje treba da budu približene zajednici na nivou potreba: informisanje osoba; zaštita; sigurnost (život sa terapijom) i podizanje kvaliteta života; psihosocijalna podrška; informisanje o pravima-zastupanje pred institucijama / podrška u ostvarivanju prava. Informacije koje se razmenjuju treba da su iskustveno proverene, pravovremene i tačne. Parnjački savetnici treba da pomažu osobama da razdvoje informacije od poluinformacija i interpretacija koje nastaju pod uticajem predrasuda i nedovoljne dostupnosti tačnih informacija. Preporuka je da se dostava lekova obavlja isključivo za osobe sa otežanim kretanjem (osobe sa fizičkim ili senzornim poteškoćama). Zaključeno je i da je veoma važno da pružaoci usluge u PLHIV organizacijama uvek treba da znaju da prepoznaju sopstvene stereotipe i predrasude koje utiču na njihovu komunikaciju sa osobama u toku pružanja usluga. Takođe je zaključeno i da je unapređivanje komunikacijskih veština i strategija reagovanja u situacijama kada pružaoci usluge doživljavaju strah (kada korisnik nastupa agresivno i zahteva od pružaoca usluge pomoć) ili ljutnju na osobu koja ima neadekvatna očekivanja od organizacije, veoma važno.

Ovaj trening, na kojem je predavač bila Tamara Tomašević, je pomogao kod definisanja standarda usluge „Parnjačko savetovanje” kao i kod izrade brošure „Uvod u ARV terapiju” koje se nalaze u delu stranice gde su smeštene publikacije.

Projekt „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Savezništvo sa institucijama

BROSURA_PRIRICNIKA_za_licenciranje

Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji

Eticki-kodeks-OCD

INSTRUKCIJE_o_postupcima_licenciranja

Kodeks ponasanja AP Vojvodina

Kodeks_medicinske_etike_lekarske_komore_srbije

Kodeks_socijalna zastita Srbije

Standardi usluga soc.z. u zajednici i procedure licenciranja

Strategija razvoja socijalne zaštite

Strategija_za_socijalno_ukljucivanje_Roma_i__Romkinja_2016-2025

VodicSocijalnaZastita

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto