Početna Galerija Foto Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om je deo aktivnosti koje se našoj zemlji realizuju u okviru ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side (1st December, World AIDS Day) i ujedno je jedan od značajnih događaja na ovom polju u Srbiji. Konferencija je organizovana s ciljem razmene iskustava i stvaranja tešnjeg partnerskog odnosa civilnog i državnog sektora u odgovoru na HIV epidemiju naročito kada je u pitanju socijalna briga, zdravstvena zaštita i pravna pomoć osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om (PLHIV), ali i prevencija i sagledavanja mogućnosti zaustavljanja širenja infekcije, kao i smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji.

Nacionalna konferencija o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om je ujedno i završna aktivnost dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om u Srbiji“ koji sprovodi Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (USOP) sa partnerima – PLHIV udruženjima iz Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice i Pančeva uz podršku i drugih organizacija iz cele Srbije koje se bave ovim i sličnim programima. Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji finansira i sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kroz IPA program (The Instrument for Pre-Accession Assistance). Projekat je imao za cilj kreiranje procedura i instrumenata za praćenje pružanja usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om, kao i mobilizaciju podrške donosioca odluka za uključivanje usluge u sistem socijalnih usluga.

Zakon o socijalnoj zaštiti definiše usluge socijalne zaštite kao aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu. One su osnovno sredstvo postizanja ciljeva socijalne zaštite. Isti zakon prepoznaje pet grupa usluga: usluge procene i procenjivanja, dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge, i usluge smeštaja. Pored ovih, u zajednici su se razvijale i druge, inovativne usluge, koje odgovaraju na širok spektar potreba ljudi, a jedna takva upravo je usluga podrške za osobe koji žive sa HIV-om i AIDS-om koju su pružali aktivisti koji takođe žive sa HIV/AIDS-om.

Nacionalnu konferenciju o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om organizujemo s ciljem da:

 1. upoznamo stručnu i širu javnost sa redizajnom usluge u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om odnosno realnim potrebama i položajem osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji;
 2. predstavimo predlog standarda, procedura i instrumenata za monitoring i evaluaciju ove inovativne usluge u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji;
 3. razmotrimo aktuelne i potencijalne izazove sa kojima se suočavaju pružaoci inovativnih usluga u zajednici u ovoj fazi razvoja sistema socijalne zaštite;
 4. obezbedimo podršku stručne javnosti i donosilaca odluka za nastavak procesa unapređenja usluge u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om;
 5. sagledamo mogućnosti za poboljšnjem lečenja i pravne zaštite HIV pozitivnih osoba u cilju zaustavljanja infekcije (pozitivne prevencije) i smanjenja stigme i diskriminacije kroz partnerske ali i samostalne aktivnosti civilnog i državnog sektora;
 6. čujemo iskustva drugih na ovom polju iz zemalja u okruženju i šire.

Učesnici Nacionalne konferencije o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om su:

 • donosioci odluka, kreatori politika i predstavnici institucija i ustanova u sistemu socijalne, zdravstvene i zaštite ljudskih prava;
 • pružaoci i korisnici usluga u zajednici, a posebno organizacije osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om;
 • predstavnici organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku marginalizovanim grupama, a posebno osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om;
 • predstavnici međunarodnih organizacija i fondova;
 • predstavnici akademske zajednice;
 • predstavnici medija.

PROGRAM KONFERENCIJE
(moderatorka: Sanja Nikolin, Ženska platforma za razvoj Srbije)

Pozdravne reči i svečano otvaranje:

 • Vladimir Antić, izvršni direktor USOP-a
 • Snežana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja
 • Snežana Klašnja, pomoćnik ministar omladine i sporta
 • Aleksandar Bojović, Svetska zdravstvena organizacija, Kancelarija u Srbiji
 • Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

I plenarna sesija „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om“

 • Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i Srbiji – Violeta Anđelković, USOP
 • Šanse i izazovi u kreiranju inovativnih usluga za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om – Slavica Milojević, Republički zavod za socijalnu zašitu
 • Potrebe na koje odgovara usluga parnjačko savetovanje u zajednici – Slađana Baroš, JAZAS
 • Direktan rad sa korisnicima usluge u PLHIV udruženjima Srbije – Boris Kovačić, UG „Stav +“ Subotica
 • Proces ugovaranja usluga koje pružaju orgaanizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u vezi sa prevencijom HIV-a – Vladan Golubović, Savet za praćenje sprovođenja projekata iz oblasti HIV/side (CCM), Podgorica
 • Diskusija

II plenarna sesija „Inovativne usluge u sistemu socijalne zaštite“

 • Održivost inovativne socijalno – zdravstvene usluge parnjačko savetovanje – Vladan Jovanović, konsultant u oblasti razvoja usluga socijalne zaštite
 • Procena potreba PLHIV, jaz u dosadašnjem iskustvu i nove mogućnosti – Daliborka Batrnek Antonić, Centar za socijalni rad Novi Sad
 • Mogući putevi za inovativne socijalne usluge, tenzija između namere Zakona o socijalnoj zaštiti i relanosti na terenu – Zorica Pavlović, Gradski centar za socijalni rad Beograd
 • Iskustvo u razvoju i sprovođenju inovatvnih usluga za osobe sa invaliditetom – Gordana Rajkov, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji
 • Razvoj usluga u saradnji sa lokalnim samoupravama u Srbiji – Aleksandar Prica, UG „Duga“ Šabac
 • Diskusija

III plenarna sesija „Kako zadržati HIV/sidu na socijalno – zdravstvenoj političkoj agendi“

 • Spremnost Srbije za prihvatanje novih programa za borbu protiv HIV/side – Nataša Katanić, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • Najznačajniji izazovi za zdravstveni sistem za adekvatan odgovor za HIV infekciju – Danijela Marić, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i infektolog Kliničkog centra Vojvodine
 • Prepreke do potpune ravnopravnosti PLHIV – Slobodan Milivojević, savetnik u Kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
 • Zašto podržavamo programe prevencije HIV-a i podrške i pomoći osobama koje žive sa HIV/sidom (PLHIV organizaciju) – Milica Todorović, Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva
 • Održivo finansiranje nacionalnog odgovora na HIV – Nenad Petković, UNDP
 • Gde leže neiskorišćene šanse i resursi – Nevena Ćirić, UG „Više od pomoći“ Beograd
 • Mapiranje budućnosti iz ugla korisnika usluge – osobe koje žive sa HIV-om iz Srbije (Beograd i Novi Sad)
 • Diskusija

Održavanje konferecije podržali su i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i farmaceutska kompanija „GlaxoSmithKline“.

USOP Srbija – Nacionalna konferencija – poziv i nacrt agende – 2017.

USOP Serbia – National Conference – Invitation & Preliminary Agenda – 2017.

USOP Srbija – Zaključci Nacionalne konferencije – 01.12.2017.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto