USOP je krovni savez organizacija koje se bave zaštitom ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji osnovan 11. decembra 2009. godine uz podršku Handicap International, Tematske grupe Ujedinjenih nacija za HIV i AIDS u Srbiji UNAIDS i Omladine JAZAS Beograd. U svom dosadašnjem radu USOP je pokazala jasnu želju organizacija koje okupljaju ljude koje žive sa HIV/AIDS-om (PLHIV) u Srbiji da učvrste svoje pozicije u odgovoru na HIV epidemiju, da ojačaju i da se aktivno uključe u rešavanje problema na polju zaštite PLHIV i prevencije HIV-a u Srbiji. Svi napori USOP-a usmereni su na zagovaranje za bolji i kvalitetni život PLHIV pre svega u Srbiji, a potom i na međunarodnom nivou.

Članice USOP-a su šest PLHIV organizacija iz Srbije: „Više od pomoći“ Beograd, „Žena plus“ Beograd, „AS centar“ Beograd, „Crvena linija“ Novi Sad, „Sunce“ Niš i „Stav +“ Subotica. Pored redovnih, USOP ima i pridružene članice (saradnici): Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve „Čovekoljublje“, Asocijacija za brobu protiv side „JAZAS“, Međunarodna mreža pomoći – IAN, UG „Potent“ Beograd, Omladina JAZAS Novi Sad, UG „Prevent“ Novi Sad i Asocijacija „Duga“ Šabac. Savezu podršku pružaju: Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tubrkuloze i malarije iz Ženeve, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Grad Beograd. USOP uspešno sarađuje i sa ostalim relevantnim institucijama i ustanovama kao što su: Narodna skupština Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Instituti za javno zdravlje Vojvodine, Niša i Kragujevca, Poverenikom za zašitu ravnopravnosti, Zaštitnikom građana Republike Srbije, Medija centrom Beograd, itd.

Vodeći princip USOP-a je baziran na konceptu ljudskih prava – svako ko živi sa HIV/AIDS-om, bez obzira na seksualnu orijentaciju i način inficiranja, versku, religioznu i drugu vrstu pripadnosti, mora imati jednaka prava kao i svaka druga osoba na lečenje, negu i podršku, a svaka osoba mora imati tačnu informaciju o tome kako se HIV prenosi i kako da se zaštiti od infekcije.

Misija USOP-a je da ujedinjuje asocijacije ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om u kreiranju i sprovođenju politika, zakonodavnih dokumenata, strategija i programa za razvoj u cilju unapređenja kvaliteta života i položaja osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i njihovog uključivanja u društvene tokove u okruženju bez stigme i diskriminacije. USOP konstantno radi na razvoju svojih kapaciteta kako bi mogao da ostvari povećanje učešća PLHIV u svim državnim komisijama, ustanovama i institucijama koje se bave HIV/AIDS-om, a opet u cilju davanja adekvatnog civilnog odgovora na problem HIV-a u Srbiji i nacionalnog odgovora na borbu protiv HIV/AIDS-a.

Vizija: USOP želi da Srbija bude mirno i sigurno mesto za dostojanstven i kvalitetan život, bez stigme i diskriminacije ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om.

Struktura: USOP-om rukovode Upravni odbor i izvršni direktor, rad nadgleda Nadzorni odbor, a najviši organ je Skupština USOP-a. USOP ima svoj Statut i Strateški plan razvoja. Pored redovnih i pridruženih članica USOP ima i počasne članove tj. istaknute ličnosti i stručnjake na ovom polju što omogućava veću uključenost svih koji žele da pomognu jačanju PLHIV organizacija i borbi protiv HIV/AIDS-a u Srbiji.