Početna Galerija Foto Tribina: Parnjačko savetovanje o HIV-u u Srbiji

Tribina: Parnjačko savetovanje o HIV-u u Srbiji

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koji žive sa HIV-om i AIDS-om (skr. USOP) u saradnji sa svojim članicama (PLHIV organizacijama Srbije) i partnerima na projektima organizovala je 6. aprila 2017. u Domu omladine u Beogradu tribinu pod nazivom „Parnjačko savetovanje o HIV-u u Srbiji“.

USOP je tribinu organizovao u okviru projekata „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ i „Razvoj i unapređenje usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji imaju za cilj prevenciju HIV-a u Srbiji i poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) bez stigme i diskriminacije kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici. Projekti USOP-a su deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj tribine bio je da se predstave napori koje je USOP, kao krovni PLHIV savez Srbije, sa partnerima uložio u kreiranje ove usluge, kao i izazovima sa kojima se u tom procesu suočava zajedno sa svojim članicama. Na tribini su govorili predstavnici organizacija ljudi koje se bave pružanjem pomoći, podrške i zaštite ljudima koji žive sa HIV-om i AIDS-om, a koji su uključeni u aktivnosti kreiranja usluge parnjačkog savetovanja, ali i stručnjaci iz oblasti zdravstvene, socijalne i pravne zaštite. U uvodnim izlaganjima bilo je reči o trenutnom stanju u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti iz ugla osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, zatim o rezultatima rada civilnog sektora na ovom polju i preprekama sa kojima se nevladine organizacije susreću pružajući usluge i pokušavajući da u potpunosti odgovore potrebama svojih korisnika, kao i mogućnosti zdravstvenog i socijalnog sistema Srbije da se prilagodi potrebama HIV pozitivnih osoba. Takođe, predstavljen je proces kreiranja usluge i to kroz izlaganje spoljnjih saradnika USOP-a koji su u ovaj proces bili uključeni. Slađana Baroš iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je govorila o rezultatima „BaseLine“ studije o potrebama ljudi koji žive sa HIV-om za socijalnim uslugama, kao i tome kako je zamišljen i realizovan proces praćenja potreba i stalnog uključivanja ljudi koji žive sa HIV-om u taj proces. Slavica Milojević je ispred Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu govorila o značaju kreiranja procedura usluge i postizanja minimalnog konsenzusa pružalaca usluga o samoj usluzi, ali i izazovima socijalnog sistema i zahtevima Zakona o socijalnoj zaštiti. Advokat Marijana Kralj osvrnula se na potrebu za pravnom pomoći za ljude koji žive sa HIV/AIDS-om kao aktivnosti usluge parnjačkog savetovanja i istakla da visoka stigma i autostigma još uvek predstavljaju prepreke za korišćenje pravne pomoći čak i kad se ona besplatno nudi. Nakon toga, otvorena je diskusija koja je uključila učesnike tribine, a koja je bila usmerena kako na probleme u zdravstvenom tako i na probleme u socijalnom sektoru i ostvarivanje prava ljudi koji žive sa HIV-om u obe ove oblasti.

Tribini je prisustvovalo preko 30 učesnika predstavnika nevladinih organizacija aktivnih u oblasti HIV-a, kao i predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, stručne službe Zaštitnika građana, Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti Beograd, Gradskog centra za socijalni rad Beograd, medicinskih škola, , Apotekarske ustanove Beograd, Makler Srbija, konsultantskih agencija i medijskih kuća.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto