Početna Galerija Foto Trening: Treatment Literacy (opismenjavanje za pravilnu upotrebu ARV terapije)

Trening: Treatment Literacy (opismenjavanje za pravilnu upotrebu ARV terapije)

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om organizovala je na Zlatiboru 25. i 26. maja 2016. godine napredni trening za pružaoce usluge i predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške HIV pozitivnim pacijentima na temu opismenjavanja za pravilnu upotrebu ARV (antiretrovirusne) terapije.

Cilj treninga bio je da učesnici obogate svoje znanje o značaju opismenjavanja za pravilno uzimanje terapije kao uspeha u lečenju HIV pozitivnih pacijenata, zatim da saznaju koji su lekovi za HIV trenutno dostupni u Srbiji odnosno šta ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji nedostaje, kao i koja i kakva je uloga aktivista u udruženjima u opismenjavanju korisnika za pravilno uzimanje ARV terapije. Diskotovalo se i o barijerama za pristup HIV tretmanu, a predavanje je održao i diskusijom facilitirao doc. dr Jovan Ranin iz Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Na treningu kojem je prisustvovalo 20 učesnika iz cele Srbije, uglavnom predstavnika PLHIV organizacija Srbije, bilo je reči i o „Treatment cascade“ o čemu je govorio Bratislav Prokić – predstavnik Evropske grupe za lečenje (European AIDS Treatment Group).

Savetovanje HIV pozitivnih pacijenata da redovno, kontinuirano i pravilno uzimaju ARV terepiju je od velikog značaja za njihovo lečenje, zaustavljanje širenja HIV-a i sprečavanje obolevanja i umiranja od AIDS-a. Ta uloga je pre svega poverena pružaocima usluge u udruženjima koja se bave pružanjem pomoći i podrške osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, a spretnost i umešnost odnosno kompetentnost pružalaca usluge da to rade zavisi i od njihovog usavršavanja na treninzima ove vrste.

Kako USOP u okviru projekta „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji ima za cilj prevenciju HIV-a u Srbiji i poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) bez stigme i diskriminacije kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici, radi na kreiranju standrada usluge u okviru koje je predviđena i ova vrsta savetovanja od izuzetog je značaja da ovakvim treninzima podiže znanje pružalaca usluge i time stvara uslove za kvalitetno savetovanje HIV pozitivnih pacijenata o pravilnoj upotrebi ARV terapije, a time i zaustavljanje infekcije.

Projekat USOP-a je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu” koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Trening „Treatment Literacy” je održan u prostoru Muzeja na otvorenom „Sirogojno”, a podržala ga je farmaceutska kompanija „GlaxoSmithKline“.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto