Početna Galerija Foto Okrugli sto 2016: Budućnost Srbije u borbi protiv AIDS-a

Okrugli sto 2016: Budućnost Srbije u borbi protiv AIDS-a

  • HIV je danas podjednako zdrаvstvеni, socijalni i pravni izazov, a sve više opštedruštveni problem koji, bez zajedničkog ozbiljnijeg angažovanja državnih isntitucija i organizacija civilnog društva na usaglašenim aktivnostima prevencije HIV-a, zatim rada na povećanju kvaliteta lečenja, zaštite i pružanja pomoći kao i smanjenja stigma i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, preti da postane veći jer se broj inficiranih iz godine u godinu uveća, a posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije i skuplje u odnosu na cenu prevencije – saglasni su bili učesnici okruglog stola na temu “Budućnost Srbije u borbi protiv HIV/AIDS-a” održanog 17. novembra 2016. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Okrugli sto je okupio oko 60 predstavnika najviših državnih organa, institucija i nezavisnih tela Republike Srbije, zatim međunarodnih organizacija, kao i organizacija civilnog društva i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, a organizovala ga je Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP). Deo je projekta „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji sprovodi USOP u okviru šireg programa „Podrške Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji EU finasira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Održavanje okruglog stola podržali su Narodna skupština Republike Srbije i farmaceutska kuća „GlaxoSmithKline” u okviru podrške društveno odgovornih projektnih aktivnosti.

  • U poslednje dve decenije Srbija je učinila velike korake na ovom polju. Danas se o HIV-u otvoreno priča, planiraju se i sprovode programi pevencije, a posebna pažnja se poklanja aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu i pružanje pomoći osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om – rekla je Jasmina Mitrović Marić, savetnica predsednika i podsetila da je predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, i do sada pružao podršku udruženjima osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i ujedno obećala da će se takva dobra praksa nastaviti i ubuduće s tedencijom podizanja saradnje na još veći nivo s ciljem predupređivanja posledica epidemije.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Nikolas Bizel, istakao je da pored programa prevencije Srbija mora da razvije kvalitetne programe smanjenja stigma i dikriminacije, prema svim vulnerabilnim grupama, pa tako i prema osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om, kao i da se sagledaju mogućnosti održivosti programa kroz predloge standardizacije usluge koju pružaju organizacije civilnog društva na ovom polju.

  • U najnovijem izveštaju o napretku Srbije u zadovoljavanju uslova pristupanja, Evropska unija je prepoznala da je stanje ljudskih prava u oblasti HIV/AIDS-a u Srbiji još uvek na nezadovoljavajućem nivou te da ima još mnogo toga da se uradi na tom polju, a Srbija će imati punu podršku Evropske unije na tom putu – naglasio je Nikolas Bizel.

Iako je najveći donator Srbije u ovim programima, Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije iz Ženeve, koji je u toku jedne decenije u našu zemlju uložio oko 30 miliona dolara, još pre dve godine prestao da finansira programe borbe protiv AIDS-a smatrajući da je Srbija dovoljno razvijena da sama nastavi brigu na ovom polju, ispostavilo se da ipak nije tako, a epidemija i dalje postoji. Zbog toga pozivu da prisustvuje okruglom stolu odazvala se i Korina Maksim, specijalistikinja za tranziciju i održivost u kancelariji portfolio menadžera Globalnog fonda. Ona je istakla da je Srbija, zbog epidemije i drugih indikatora vezanih za HIV, od strane ovog fonda ponovo kvalifikovana za dobijanje finansijskih sredstava i da će o mogućnosti opredeljenja i visini finansijskih sredstava potrebnih za ovu vrstu podrške Srbiji, bord Globalnog fonda odlučivati sredinom decembra ove godine.

  • Kada i ukoliko bord Globalnog fonda odluči da finansijski podrži Srbiju i ujedno donese odluku koji bi to programi konkretno mogli da se podrže kako bi se zaustavila epidemija, tada će Srbija moći ponovo da aplicira za finansijsku pomoć u 2017. godini, ali je potrebno da Srbija što pre donese prioritete kada je u pitanju borba protiv AIDS-a, zatim da bude pripremljena da se pravovremeno i kvalitetno odazove pozivu Globalnog fonda za mogućnost dodele finansijskih sredstava za te programe, kao i da obezbedi sopstvena sredstva za održivost tih programa – objasnila je Korina Maksim.

Predstavnici Ujedninjenih nacija koji su prisustvovali okruglom stolu takođe su dali punu podršku udruženjima ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om da nastave da zagovaraju i lobiraju kod državnih organa da se ispoštulju sva ljudska prava ove populacije, kao i da se nastave programi prevencije, a podigne kvalitet lečenja u cilju zaustavljanja epidemije.

Na okruglom stolu u Narodnoj škupštini Republike Srbije se diskutovalo o trenutnom nacionalnom odgovoru na HIV i izazovima sa kojima se akteri ovog odgovora suočavaju. Diskutovalo se u okviru tri zasebne celine koje su obuhvatile zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu i politiku s ciljem da prisutni razumeju koji su osnovni izazovi u odgovoru na HIV i koje korake treba preduzeti u narednom periodu. U okviru prve tematske celine diskutovalo se o situaciji u nacionalnom odgovoru na HIV nakon prestanka finansiranja odgovora od strane Globalnog Fonda. Naglašena je činjenica da, osim lečenja, država ne podržava niti jedan program i aktivnost koja se odnosi na HIV. Preventivnih programa za osetljive grupe nema, a posebno zabrinjava što već duže vreme u Srbiji ne postoji Komisija za borbu protiv HIV/AIDS-a iako USOP više puta godišnje na to ukaze Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima. Istaknuta je velika i zančajna uloga komisije čije formiranje je primarno za dalju borbu države protiv ove epidemije, ali i apliciranja države na razne fondove vezano za borbu protiv AIDS-a. Takođe se čulo da Srbija u ovom trenutku nema Strategiju o HIV infekciji i AIDS-u jer je prethodna petogodišnja istekla 2015. godine, a pri tom je i ta bila bez potrebng akcionog plana, na šta je USOP takođe više puta ukazivao nadležnim organima. Predloženo je da se nastavi i pojača lobiranje za ponovno formiranje Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a Republike Srbije, zatim da se iskoristi nova mogućnost i aplicira za sredstva Globalnog Fonda, kao i da se donese održivi plan države u borbi protiv AIDS-a sa jasnim budžetom za naredni period.

Tokom diskusije o standardizaciji usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om, pružaoci licenciranih usluga socijalne zaštite i sistema socijalne zaštite, govorili su o mogućnostima kreiranja standarda ove usluge i procesu licenciranja, naglašavajući izazove koji Uniju i partnerske organizacije očekuju. Predstavljen je prvi draft standarda ove usluge kreiran u okviru projekta, ali i postignut dogovor o tome da se većina prisustnih uključi u procenjivanje standard i davanje povratne informacije kako bi se postigle široke konsultacije i koristilo znanje i iskustva drugih. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Zaim Redžepović, koji se priključio okruglom stolu kada se diskutovalo o ovome, naglasio je da će ovo ministarstvo pružiti podršku udruženjima osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i njihovom krovnom savezu da dođu do pravog rešenja kako bi se dobio kvalitetan predlog za standardizaciju usluge, kao i da ljudi koji žive sa HIV-om mogu da budu sigurni da će na putu za kvalitetniji život imati dobrog partnera u ministarstvu koje se bavi socijalnom politikom.

Tokom diskusije o ljudskim pravima i HIV-u, naglašen je raskorak koji postoji između zakonske regulative i nezavisnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava i iskustava ljudi koji žive sa HIV-om i koji su osetljivi na HIV. Govorilo se o veoma visokoj stigmi i diskriminaciji u ovoj oblasti, u svim sistemima društva, o nedostatku znanja ovih ljudi o osnovnim pravima i mehanizmima zaštite ljudskih prava, ali i priličnoj neaktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti HIV-a kad su u pitanju ljudska prava. S druge strane organizacije civilnog društva su istakle da čak i u najjačem zakonu Srbije, Krivičnom zakoniku, postoji član 250. koji direktno stigmatizuje i diskriminiše osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om i da su već pisani amandmani da se taj član izbriše ili izmeni, imajuću u vidu da prethodni 249. već govori o zaraznim bolestima te da nema potrebe da se HIV/AIDS posebno ističe u vidu sankacija, ali da, do sada, nije došlo do pomaka na tom polju.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici organizacija, ustanova, institucija i pojedinaca aktivnih u oblasti HIV-a, zdravstvene i socijalne zaštite, i zaštiti prava. Organizator je svim učesnicima još jednom skrenuo pažnju na to da HIV infekcija postaje hronično stanje sa kojim se kvalitetno i dugo živi ali uz redovnu upotrebu terapije, zbog čega je potrebno istu osavremeniti novom paletom lekova koji se u svetu već poodavno koriste.

  • Znајući dа HIV infеkciја mоžе dugi niz gоdinа prоticаti bеz ikаkvih znаkоvа i simptоmа, јеdini nаčin dа sе оtkriје HIV infеkciја је dа sе оsоbа kоја је imаlа nеki rizik tеstirа nа HIV – istakli su predstavnici USOP-a i objasnili da je HIV infеkciја danas hrоničnо stаnjе sа kојim sе mоžе kvаlitеtnо i dugо živеti, аli sаmо ukоlikо sе prаvоvrеmеnim i аdеkvаtnim lеčеnjеm kоntrоlišе rеplikаciја HIV-а.

Dаnаs, u svеtu višе оd 37 miliоnа оsоbа živi sа HIV-оm. U Srbiji oko 3.000 ljudi živi sa HIV-om, a pocenjuje se da još oko 1.500 ni ne zna da ima ovaj virus jer je testiranje na HIV u našoj zemlji na niskom nivou u odnosu na druge evropske zemlje.

  • Poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji i zaustavljanje epidemije je moguće ukoliko se pоkrеnе štо višе ljudi, zајеdnicа, organizacija civilnog društva, vlаdа i dоnаtоrа dа sе uključе u cilju оkоnčаnjа оvе еpidеmiје, zatim ukoliko sе еdukuјu sаdаšnjе i budućе gеnеrаciје о HIV infеkciјi, lеčеnju, prеvеnciјi ali i pruži pоdrška i оsnаžе оsоbе kоје živе s HIV/AIDS-оm dа sе bоrе zа svоја prаvа i život bеz stigmе i diskriminаciје. U bоrbi prоtiv stigmе i diskriminаciје оsоbа kоје živе s HIV-оm znаčајnа је ulоgа nе sаmо аktuеlnе pоlitikе, zаkоnоdаvstvа i instituciја, vеć i zајеdnicе u cе Stigmа i diskriminаciја prеmа оsоbаmа kоје živе sа HIV/AIDS-оm u Srbiјi i njihоvi uzrоci i pоslеdicе prоžimајu svе nivое/strukturе društvа. Stigmа i diskriminаciја su glаvnа prеprеkа u sprоvоđеnju prеvеntivnih аktivnоsti, а јеdnа оd pоslеdicа је upravo mаli brој оsоbа kоје sе оdlučuјu nа tеstirаnjе nа HIV – čulo se na kraju Okruglog stola „Budućnost Srbije u borbi protiv AIDS-a“ u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

USOP, Beograd, 17.11.2016.

USOP – ENG – PRESS Release – RoundTable AIDS 2016.

IZVEŠTAJ

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om  u saradnji sa partnerskim organizacijama “Više od pomoći”, “Žena plus” i “AS centar” iz Beograda, “Crvena linija” iz Novog Sada, “Sunce” iz Niša, “Stav +” iz Subotice i “Nova +” iz Pančeva organizovala je okrugli sto na kojem se diskutovalo o trenutnom odgovoru na HIV u Republici Srbiji i izazovima sa kojima se akteri ovog odgovora suočavaju. Okrugli sto je obuhvatio tri tematske celine i u okviru svake razvijena je diskusija koje je pomogla da prisutni razumeju koji su osnovni izazovi u odgovoru na HIV i koje korake treba preduzeti u narednom periodu. U okviru prve tematske celine diskutovalo se o situaciji u nacionalnom odgovoru na HIV nakon prestanka finansiranja odgovora od strane Globalnog Fonda. Naglašena je činjenica da, osim lečenja, država ne podržava niti jedan program i aktivnost koja se odnosi na HIV. Preventivnih programa za osetljive grupe nema, a posebno zabrinjava neaktivnost Republičke komisije za brorbu protiv AIDS-a. Nova nacionalna strategija nakon 2015. godine nije doneta. Predloženo je da se lobira ponovno uspostavljanje Republičke komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a, ponovno apliciranje za sredstva Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a i tuberkuloze, ali i donošenje održivog plana sa jasnim budžetom za naredni period. Tokom diskusije o standardizaciji usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om, pružaoci licenciranih usluga socijalne zaštite i sistema socijalne zaštite, govorili su o mogućnostima kreiranja standarda ove usluge i procesu licenciranja, naglašavajući izazove koji Uniju i partnerske organizacije očekuju. Predstavljen je prvi draft standarda ove usluge kreiran u okviru projekta, ali i postignut dogovor o tome da se većina prisustnih uključi u procenjivanje standarda i davanje povratne informacije kako bi se postigle široke konsultacije i koristilo znanje i iskustva drugih. Tokom diskusije o ljudskim pravima i HIV-u, naglašen je raskorak koji postoji između zakonske regulative i nezavisnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava i iskustava ljudi koji žive sa HIV-om i koji su osetljivi na HIV. Govorilo se o veoma visokoj stigmi i diskriminaciji u ovoj oblasti, u svim sistemima društva, ali i o nedostatku znanja ovih ljudi o osnovnim pravima i mehanizmima zaštite ljudskih prava i priličnoj neaktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti HIV-a kad su u pitanju ljudska prava. Okruglom stolu prisustvovalo je preko 60 predstavnika organizacija, ustanova, institucija i pojedinaca aktivnih u oblasti HIV-a, zdravstvene i socijalne zaštite, i zaštiti prava. Okrugli sto USOP organizuje u okviru aktivnosti projekta pod nazivom „Prema standardizaciji pružanja usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji” koji je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu u Republici Srbiji” koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Okrugli sto podržali su Narodna skupština Republike Srbije i farmaceutska kompanija „GlaxoSmithKline”.

Zaključci okruglog stola Budućnost Srbije u borbi protiv HIV/AIDS-a 2016.

 

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto