Početna 1. decembar Potpisivanje Ugovora sa Delegacijom Evropske unije

Potpisivanje Ugovora sa Delegacijom Evropske unije

USOP je sa svojim članicama, organizacijama koje pružaju pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji, inače partnerima na projektu, 20.12.2015. sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji potpisao ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“. To je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om (skr. PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV.

Unija organizacija koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (skr. USOP), kao krovni PLHIV savez u Srbiji, sa svojim članicama partnerima želi da napravi korak napred u poboljšanju kvaliteta usluga koje godinama unazad pružaju članice USOP-a i to tako što će postojeće usluge redizajnirati u skladu sa potrebama PLHIV ali i zahtevima sistema socijalne zaštite u Srbiji i tako razviti uslugu korisnu PLHIV zajednici Srbije i predložiti državi standard po kojem bi ova usluga trebala da se pruža. Projekat podrazumeva uključivanje velikog broja stručnjaka, donosioca odluka, medija, ali i ljudi koji žive sa HIV-om kako bi udruženo uspostavili socijalnu uslugu u zajednici koja bi u potpunosti odgovorila na potrebe PLHIV, a istovremeno ispunila zahteve sistema socijalne zaštite.

Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Opširnije o ovom projektu možete naći u delu stranice namenjom projekatima.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz 1. decembar