21. maj

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a(International AIDS Candlelight Memorial)

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a služi da se prisetimo svih onih koji su umrli od ove bolesti i ujedno kao podstrek društvu da uloži više napora u podizanje svesti zajednice o merama zaštite, ali i unapređenja društvenog položaja ljudi koji žive sa HIV- om u cilju povećanja kvaliteta njihovog života, smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji i sprečavanja obolevanja i umiranja od AIDS-a.

Pogledajte naše fotografije:

Učitaj Više Srodnih Članaka
  • 1. decembar

    Svetski dan borbe protiv AIDS-a Dаnаs, u svеtu višе оd 37 miliоnа оsоbа živi sа HIV/AIDS-о…
Učitaj Više Iz Važni datumi