Početna Projekti Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Projekat „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV. Unija organizacija koje se bave zaštitom PLHIV (USOP) sa svojim članicama partnerima želi da napravi korak napred u poboljšanju kvaliteta usluga koje godinama unazad pružaju članice USOP-a i to tako što će postojeće usluge redizajnirati u skladu sa potrebama PLHIV ali i zahtevima sistema socijalne zaštite u Srbiji

Naziv Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i AIDS-om
Nosilac Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (USOP)
Partneri UG „Više od pomoći“ Beograd, UG „Žena plus“ Beograd, UG „AS centar“ Beograd, UG „Crvena linija“ Novi Sad, UG „Sunce“ Niš, UG „Stav +“ Subotica, UG „Nova +“ Pančevo
Teritorija Srbija (Beograd, Novi sad, Niš, Subotica i Pančevo)
Vrednost 188.050,00 evra
Donator Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Trajanje Od 2015-12-20 do 2017-12-19
Opis Projekat „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) u Srbiji kroz integrisanje inovativne, korisnikom vođene usluge u zajednici za PLHIV. Unija organizacija koje se bave zaštitom PLHIV (USOP) sa svojim članicama partnerima želi da napravi korak napred u poboljšanju kvaliteta usluga koje godinama unazad pružaju članice USOP-a i to tako što će postojeće usluge redizajnirati u skladu sa potrebama PLHIV ali i zahtevima sistema socijalne zaštite u Srbiji. Ovaj proces podrazumeva tri grupe aktivnosti:

  1. Konsultacije sa korisnicima usluga kroz direktan kontakt, početnu studiju i fokus grupe kako bi se postiglo da je usluga kreirana u skladu sa njihovim potrebama; redizajniranje usluge i uvođenje neophodnih elemenata, uključivanje većeg broja korisnika, a sve kroz svakodnevno pružanje usluge;
  2. Izgradnja kapaciteta organizacija učesnica u vezi sa sistemom socijalne zaštite, procesima standardizacije i licenciranja socijalne usluge, kreiranje procedura i standarda usluge u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i obezbeđivanje širokih konsultacija relevantnih stručnjaka na polju HIV-a i socijalne zaštite i
  3. Obezbeđivanje podrške donosioca odluka za uslugu, posebno na lokalnom nivou, kako bi se usluga mogla razvijati i finansirati od strane lokalnih samouprava.

Projekat podrazumeva uključivanje velikog broja stručnjaka, donosioca odluka, medija, ali i ljudi koji žive sa HIV-om kako bi udruženo uspostavili socijalnu uslugu u zajednici koja bi u potpunosti odgovorila na potrebe PLHIV, a istovremeno ispunila zahteve sistema socijalne zaštite.

Projekat je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti