Početna Galerija Foto Standardizacija usluge: pravilno savetovanje korisnika o terapiji

Standardizacija usluge: pravilno savetovanje korisnika o terapiji

U okviru pružanja usluge u PLHIV udruženjima u Srbiji vršnjački edukatori treba da imaju dovoljno znanja kako da pravilno posavetuju svakog korisnika ponaosob u vezi upotreba ARV (antiretrovirusne) terapije kako bi se i na taj način širenje HIV-a zaustavilo (pozitivna prevencija). Imajući u vodi da određeni broj HIV + pacijenata ne uzima uopšte terapiju, dok određeni broj terapiju ne pije redovno, što može biti dovesti i do ugrožavanja života samog pacijenta, velika je uloga upravo „parnjačkog savetnika“ (pružaoca usluge u PLHIV udruženjima) da na pravilan način objasni HIV + pacijentima zašto je dobro se terapija svakodnevno pije i koji je pravilan način za uzimanje iste, kao i da osobe koje imaju neke probleme zbog uzimanja terapije posavetuju i/ili upute kod lekara.

Dvogodišnji projekat „Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za ljude koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji“ koji je podržala Delegacija Evropske unije, kao i jednogodišnji projekat „Razvoj i unapređenje usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om u Srbiji“ podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja omogućili su USOP-u da organizuje naprednu edukaciju pružalaca usluge (parnjačkih savetnika) svih PLHIV udružnja u Srbiji za pravilno savetovanje korisnika (pacijenata) o lečenju i upotrebi ARV terapije (Treatment Literacy).

Trening i konsultacije održali su prof. dr Snežana Brkić – infektolog Kliničkog centra Vojvodine i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i dr Jovan Ranin – infektolog Kliničkog centra Srbije i docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trening su podržali Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Farmaceutska kompanija „GlaxoSmithKline“.

Trening i konsultativni sastanak održani su 12. maja 2017. u Beogradu.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Foto