Početna Vesti Projekti za zaštitu osoba sa HIV-om

Projekti za zaštitu osoba sa HIV-om

Izvor: GradSubotica.co.rs, 25.11.2011.

Ministar zdravlja, prof. dr Zoran Stanković, pomoćnica ministra, prof. dr Marija Jevtić i Katarina Mitić, direktor projekata Ministarstva zdravlja za prevenciju HIV-a koji se finansiraju sredstvima Globalnog fonda, sastali su se  sa predstavnicima Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP). Sastanku su prisustvovali predstavnici  šest nevladinih organizacija, od osam koje sačinjavaju Uniju.

Na sastanku je bilo govora o ključnim problemima sa kojima se suočavaju osobe zaražene HIV-om u Republici Srbiji.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije već petu godinu sprovodi  projekte koji se finansiraju iz donacije Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Opšti cilj ovih projekata je da se zaustavi širenje HIV infekcije među posebno osetljivim grupama i da se obezbedi nega, podrška i tretman ljudima koji žive sa HIV-om.

Jedna od glavnih tema sastanka bio je problem nabavke PCR i CD4 testova koji su neophodni za praćenje uspešnosti sprovođenja terapije kod osoba koje žive sa  HIV-om. Pored problema sa nabavkom testova, postoji i problem kvara aparata za CD4 na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije. Na Infektivnoj klinici postoji i drugi aparat za CD4, dobijen iz donacije, a koji se ne koristi.

Ministar zdravlja, prof. dr Zoran Stanković, istakao je da će preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju stavljanja aparata u funkciju uključujući i sprovođenje obuke zaposlenih, i obezbeđivanje neophodnog broja testova za praćenje uspešnosti sprovođenja terapije.

Ministar i predstavnici Unije razgovarali su o mogućnosti stavljanja novih lekova za lečenje HIV-a na listu Fonda, imajući u vidu da se 10% osoba sa HIV-om u Srbiji suočava sa problemom rezistencije na postojeću dostupnu terapiju.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom periodu formirati i Komisija za HIV Vlade Republike Srbije koja će se baviti rešavanjem aktuelnih problema u zaštiti, podršci i nezi osoba koje žive sa HIV-om.

Na kraju, istaknuto je da postoji veoma dobra saradnja i razumevanje u oblasti prevencije HIV/AIDS-a između Vladinog i nevladinog sektora i ona svakakao treba da se nastavi u svim oblastima, u cilju pružanja što adekvatnije zdravstvene zaštite osobama koje žive sa  HIV-om.

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Vesti