Početna Vesti Osnivanje Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Osnivanje Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Izvor: Medija centar Beograd, 10.12.2009.

Na Međunarodni dan ljudskih prava organizacije građanskog društva osoba koje žive ili su pogođene HIV-om zajedno sa organizacijama koje se bave pitanjima HIV/AIDS-a najaviće Osnivačku skupštinu Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (USOP) koja će se održati 11.12.2009. u hotelu „Continental“, ul. Milentija Popovića 7b, Novi Beograd sa početkom u 11h.

Na najavnoj konferenciji za medije govornici će se osvrnuti na međunarodni dan ljudskih prava sa posebnim naglaskom na položaj ljudskih prava osoba koja žive ili su pogođeni HIV-om. Centralna tema će se baviti razlozima nastanka Unije organizacija – USOP njene strukture, zadataka i ciljeva koje će organizacije zajednički postaviti ispred sebe.

Osnivanje USOP-a podržavaju Omladina JAZAS-a, Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Handicap International i UNAIDS.

Konferencija za novinare
Centra za orijentaciju društva (COD)

GOVORE:

  • Sandra Mančić, predsednica udruženja Sunce
  • Boris Kovačić, predsednik udruženja Stav +
  • Goran Lončar, specijalista za ljudska prava, COD
  • Uroš Vučinić, Omladina JAZAS-a

Izveštaj

„ŽIVIM SVOJA PRAVA“
Osnivanje USOP-a podržavaju Omladina JAZAS-a, Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Handicap International i UNAIDS.

Realizovati prava osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om zahteva ne-diskriminaciju i socijalnu okolinu koja podržava. Zato se svi zajedno moramo odupreti diskriminaciji, stigmatizaciji, strahu i ignorisanju. Naša zajednička odgovornost je da omogućimo svima jednako uživanje ljudskih prava i mogućnost njihove nesmetane realizacije. Savremene društvene tendencije nas upućuju na širenje svesti ljudi kao najdelotvorniji način kojim se menja stvarnost u progresivnom pravcu.U Srbiji je u proteklih tri godine postojala neformalna PLHIV (People living with HIV, Osobe koje žive sa HIV-om) mreža koja je okupljala sve organizacije koje pružaju direktnu pomoć osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om i svakako je u ovom periodu postigla zapažene rezultate kako na zaštiti prava osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om tako i na unapređenju znanja i veština ljudi koji rade u organizacijama koje pružaju pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Organizacije građanskog društva koje pružaju pomoć i podršku osobama koje žive ili su pogođene HIV/AIDS-om su uvidele potrebu da se i u Srbiji dosadašnji način funkcionisanja PLHIV mreže podigne na viši, kvalitetniji nivo i tako doprinese boljem funkcionisanju PLHIV organizacija u Srbiji, ali i većoj vidljivosti organizacija kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.

Ne može se zamisliti razvoj demokratskog društva bez jasne i dosledne afirmacije ostvarivanja slobode građana na udruživanje. Najava Osnivačke skupštine Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om i ljudi koji žive sa virusom HIV-a polažu velike nade kako u funkcionisanju same Unije tako i u unapređenju kvaliteta njihovog života.

Ciljevi udruživanja organizacija, članica buduće Unije se baziraju na unapređenju i promovisanju prava, interesa i zastupanje osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om…

Saopštenje (pdf)

Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Vesti