Smernice za privatnost

Zaštita privatnosti
Osnovnom politikom zaštite privatnosti na mreži i politikom zaštite privatnosti u USOP-u lični podaci kao što su ime, poštanska i elektronska adresa ili telefonski broj tretiraju se kao privatni i poverljivi. Shodno tome, lične podatke koje ste nam poverili smeštamo na sigurno mesto; dostupni su samo ovlašćenom osoblju odnosno USOP-ovom timu, i koriste se isključivo za potrebe koje ste nam naveli odnosno u korist naših stranki. USOP neće otkrivati lične podatke drugim organizacijama.

Sakupljanje podataka
Kada pretražujete internet strane USOP-a, garantovana vam je anonimnost. Lične podatke ne sakupljamo. Na nekim područjima naših internet strana može se dogoditi da nam – radi korespondencije, registracije, pružanja usluge ili učešća u internet istraživanjima – dobrovoljno poverite svoje lične podatke kao što su ime, elektronska adresa, itd. USOP može da zadrži elektronske poruke koje nam budete poslali. Ove poruke mogu da se koriste samo za internu upotrebu u okviru USOP-a kao sredstvo za stalno poboljšavanje usluga strankama. Internet strane USOP-a prate podatke o posetiocima tih strana. Sakupljaju se npr. statistički podaci koji pokazuju dnevni broj posetilaca strane, dnevno traženje određenih datoteka na strani i iz kojih država traženje dolazi. Ove ukupne statistike nam služe za poboljšavanje pristupa strani i njeno lakše korišćenje, a možemo da je prosledimo i trećim licima s obzirom da ta statistika ne sadrži nikakve lične podatke i ne sme da se upotrebljava za sakupljanje ličnih podataka. Postoji tehnologija zvana „kolačići“ („cookies“) koja se koristi da vam internet strana pripremi informacije po vašoj meri. Kolačić je jedan element podataka koji internet strana može da pošalje vašem pretraživaču, i koji zatim može da sa memoriše u vašem sistemu. Na nekim internet stranama USOP-a koriste se „kolačići“ ili „internet signali“. Kolačić je jedan element podataka koji internet strana može da pošalje vašem pretraživaču, i koji zatim može da sa memoriše u vašem sistemu. Kolačići nam omogućavaju da posetiocima naših internet strana ponudimo informaciju po njihovoj meri. Internet signal („web beacon“, takođe „spotlight tag“ ili „pixel tag“) se koristi za prepoznavanje jedinstvenih kolačića i pomaže nam da utvrdimo koji oglasi dovode posetioce na određenu internet stranu. Vaš pretraživač možete podesiti da vas upozori kad primite kolačić i da vam ostavi mogućnost izbora da li ga prihvatate ili ne. Ako ga odbijete, biće onemogućen i internet signal. Informacije koje dobijamo pomoću kolačića i internet signala su anonimne i po njima ne može da se utvrdi identitet posetioca. Sakupljene informacije ne sadrže vaše ime, adresu, telefonske brojeve ili elektronsku adresu.

Upotreba podataka
USOP može da upotrebi podatke dobijene od korisnika da, na primer, izvrši uslugu, izmeri interesovanje potrošača za određene usluge, ili za obaveštavanje korisnika o novim uslugama i programima. Ove ponude mogu se zasnivati na podacima dobijenim u internet anketama, podacima koji prikazuju navike, ili elektronskoj pošti poslanoj na internet stranu USOP-a. Svi spiskovi adresa koje koristimo da vam pošaljemo ponudu usluga napravljeni su i upravljani pod strogim uslovima uvedenim sa ciljem da zaštitimo sigurnost i privatnost ličnih podataka naših stranki. Bilo kada možete da zahtevate kopiju vaših ličnih podataka, njihovu promenu ili brisanje iz baze podataka.

Otkrivanje podataka
USOP smatra da su individualne informacije koje mi vodimo poverljive prirode, zato je naša politika da lične podatke sakupljene na internet stranama ne otkrivamo trećim licima, osim ako to nalaže zakon ili ih zahtevaju sudska ili vladina istraga ili postupak. USOP ne prodaje, ne nudi, ne iznajmljuje i ne prenosi lične podatke drugim organizacijama.

Druge internet strane
S obzirom da internet strane USOP-a mogu imati linkove na druge internet sajtove, trudimo se da linkove ostvarujemo samo sa sajtovima koji imaju visoke standarde slične našim i poštuju privatnost. Bez obzira na to, nismo odgovorni za sadržinu ili stepen zaštite privatnosti navedenih internet sajtova.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o obradi ličnih podataka, možete da ih pošaljete na sledeću adresu:

USOP
Sremska 6/IV
11000 Beograd
SRBIJA

e-mail: office@unijaplhiv.rs

Možete i da nas pozovete telefonom na broj: +381 11 263 00 55