Izjava o odricanju od odgovorsnosti

Vlasnik ove veb stranice: USOP, Sremska 6/IV, Beograd

 

Ograničenje od odgovornosti za internacionalni sadržaj

Sadržaj naše web stranice je sastavljen sa puno pedantnosti i našeg najboljeg znanja. Međutim, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za pravovremenost, potpunost ili tačnost bilo koje od stranica.

 

Ograničenje odgovornosti za eksterne linkove

Naš sajt sadrži linkove ka sajtovima trećih lica (”eksterni linkovi”). Kako sadržaj ovih sajtova nije pod našom kontrolom, ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za takav eksterni sadržaj. U svim slučajevima, davalac informacija uvezanih sajtova je odgovoran za sadržaj i tačnost pruženih informacija. U trenutku kada su postavljeni linkovi, nije bilo povrede zakona koja nam je bila poznata. Čim nam neka nezakonitost bude poznata, mi ćemo odmah ukloniti link koji je sporan.

 

Autorska Prava

Sadržaj i radovi objavljeni na ovom sajtu su regulisani zakonima o autorskim pravima Srbije. Svako umnožavanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik korišćenja izvan okvira zakona o autorskim pravima zahtevaće prethodnu pismenu saglasnost autora ili upitnih autora.

 

Zaštita podataka

Poseta našem sajtu može dovesti do skladištenja informacija na našem serveru o pristupu (datum, vreme, strana pristupa). Ovo ne predstavlja nikakvu analizu ličnih podataka (npr. ime, adresu ili e-mail adresu). Ako se i prikupljaju lični podaci, to se samo dešava – u najvećoj mogućoj meri – uz prethodnu saglasnost korisnika sajta. Bilo kakvo prosleđivanje podataka trećim licima bez izričite saglasnosti korisnika ne može se vršiti.

Želimo da izričito ukažemo da je prenos podataka putem Interneta (na primer putem e-maila) podložno sigurnosnim propustima. Stoga je nemoguće da štitimo podatke u potpunosti od pristupa trećih lica. Mi ne možemo da preuzmemo nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala kao rezultat takvih sigurnosnih propusta.

Upotreba od strane trećih lica svih objavljenih kontakt podataka u svrhu reklamiranja je izričito isključena. Zadržavamo pravo da preduzmemo pravne korake u slučaju neželjenog slanja oglasnih informacija; na primer putem pošte spam.