Nadzorni odbor

Dubravka Malohodžić

UG "Žena plus" Beograd

Član Nadzornog odbora USOP-a

dubravka.malohodzic@yahoo.com

Sandra Mančić

UG "Sunce" Niš

Član Nadzornog odbora USOP-a

nvo.sunce@yahoo.com

Đurica Stankov

UG "AS centar" Beograd

Predsednik Nadzornog odbora USOP-a

djurica.stankov@aids-support.org

Upravni odbor

Branislav Princip

UG "Nova +" Pan?evo

?lan Upravnog odbora USOP-a

banenovaplus@hotmail.rs

Aleksandra Boinovi? Kneevi?

"?ovekoljublje" DF SPC

?lan Upravnog odbora USOP-a

ppc@covekoljublje.org

Nevena Ćirić

UG "Više od pomoći - AID +" Beograd

Potpredsednica Upravnog odbora USOP-a

nevenaciric@yahoo.com

Boris Kovačić

UG "Stav +" Subotica

Član Upravnog odbora USOP-a

boris.k@stavplus.org

Goran Kljajić

UG "Crvena linija" Novi Sad

Predsednik Upravnog odbora USOP-a

gorangox.k@gmail.com