Projekti

  • Standardizacija pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om u Srbiji

    Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS, Udruženje “Sunce”, Udruženje “Više od pomoći – AID+”, Udruženje “Žena+”, Udruženje “Stav +”, Udruženje “Crvena linija”, Udruženje “Centar AS” i Udruženje “Nova +”

    Opšti cilj projekta: Pružanje standardizovanih međusektorskih socijalnih usluga u zajednici osobama sa HIV u ciljnim gradovima (188.050,00 EUR)

  • Unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini

    Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS, Udruženje “Sunce”, Udruženje “Više od pomoći – AID+”, Udruženje “Žena+”, Udruženje “Stav +”, Udruženje “Crvena linija”, Udruženje “Centar AS” i Udruženje “Nova +”

    Opšti cilj projekta: Razvoj i unapređenje usluge parnjačkog savetovanja za ljude koji žive sa HIV-om (983.861,92 RSD)

Vazni datumi

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a (International AIDS Candlelight Memorial)

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a služi da se prisetimo svih onih koji su umrli od ove bolesti i ujedno kao podstrek društvu da uloži više napora u podizanje svesti zajednice o merama zaštite, ali i unapređenja društvenog položaja ljudi koji žive sa HIV- om u cilju povećanja kvaliteta njihovog života, smanjenja stigme i diskriminacije prema ovoj populaciji i sprečavanja obolevanja i umiranja od AIDS-a.Vise

Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Dаnаs, u svеtu višе оd 37 miliоnа оsоbа živi sа HIV/AIDS-оm i dоk su miliоni ljudskih živоtа izgubljеni, kаmpаnjа WAD trеbа dа pоkrеnе štо višе ljudi, zајеdnicа, organizacija civilnog društva, vlаdа i dоnаtоrа dа sе uključе u cilju оkоnčаnjа оvе еpidеmiје, dа sе еdukuјu sаdаšnjе i budućе gеnеrаciје о HIV infеkciјi, lеčеnju, prеvеnciјi i pružаnju pоdrškе, као i dа sе оsnаžе оsоbе које živе s HIV/AIDS-оm dа sе bоrе zа svоја prаvа dа živе bеz stigmе i diskriminаciје.. Vise

Vesti sve

Kanada: Naučnici testiraju novu v...

Nova vakcina protiv HIV virusa prošla je početna ispitivanja na 33 pacijenta, a sada će...Vise


Postoji samo JEDNA bolest zbog koj...

Ako želite da podignete kredit ili uplatite životno osiguranje, a bolujete od hronične ...Vise


Ova kompanija je možda pronašla ...

Vrednost akcija francuske biotehnološke kompanije Abivaks na pariskoj berzi porasla je za...Vise


Poverenik partner HIV/AIDS Unije

Savetnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Nikola Grujić izjavio je danas da Unija or...Vise


Publikacija

Istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-а, 2012. Srpski
Istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-а, 2012. Srpski
Istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-а, 2012. Srpski
Istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-а, 2012. Srpski
Istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-а, 2012. Srpski

Video